Start

HEJ!

NÅGRA ORD OM ULRIKA NOLÅKER

Över 30 år inom bygg och bygglagstiftning 

 

Jag började 1987 som anläggningsingenjör inom ventilationssektorn. Två år senare började jag mitt första uppdrag som Byggnadsinspektör på Trollhättans kommun...

 

Kontakta mig!


Sikta med din mobilkamera på koden till höger och följ instruktionerna på mobilens skärm så får du mina kontaktuppgifter.

DET HÄR VILL JAG HJÄLPA ER ATT BLI DUKTIGA PÅ

Plan- och bygglagen, PBL


Plan- och bygglagen reglerar allt byggande och nyttjande av mark i Sverige. Vi har PBL-kurser som passar alla behov


Läs mer

Boverkets byggregler


Innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL och PBF. Hur får vi bygga? Vad är det som gäller? Hur ska man tolka de allmänna råden?


Läs mer

Att jobba som handläggare


Vad är det jag behöver kunna som handläggare? Vilka olika lagstift-ningar förväntas jag känna till eller kunna? Vilket ansvar har jag?


Läs mer

Roller och ansvar 
i byggprocessen

Det finns olika aktörer i byggprocessen men vilken roll
och ansvar har respektive aktör?

Hur och när ska olika frågor

besvaras?

Läs mer

Verksamhetsutveckling för
Byggnadsnämnden

Handen på hjärtat, när jobbade ni aktivt med verksamhetsutveckling på förvaltningen? I en verklighet där resurser är en bristvara och sparbeting drabbar förvaltningen

Läs mer

Verksamhetsanpassade utbildningar om bygglagstiftning

Att låta de i er organisation som har behov av en kurs anpassad just för er verksamhet är inte dyrare än en traditionell kurs, tvärtom!

Läs mer