Om Ulrika

Ulrika Nolåker

Fakta:


Född:               I Trollhättan

Familj:             Man och två vuxna döttrar

Utbildning:     Byggnadsingenjör

Intressen:       Hästar, hundar och naturen


Arbeten och uppdrag

1987

Nyexamininerad Husbyggnadsingenjör. Jobbar två år inom ventilationssektorn.

1989

Byggnadsinspektör på Stadsarkitektkontoret i Trollhättans stad. Granskar och godkänner ritningar. Genomför besiktningar samt håller i Byggsamråd och mycket mer. Blir medlem i Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB. En rikstäckande intresseförening för byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare som grundades 1950.

2000

Väljs in i styrelsen i FSB

2010

Blir som första kvinna ordförande i FSB, och är det än idag.

2011

Utbildar lärarlag inför nya lagstiftningen tillsammans med Boverket och SKL.

2015

Börjar som föreläsare och utbildare på Byggutbildarna Rune Johansson AB, där jag utbildade Kontrollansvariga i PBL och BBR.

2019

Startar mitt konsult- och utbildningsföretag BygglagsAkadmin AB

Andra uppdrag

Ingår i Boverkets referensgrupp för brand sedan många år. Utbildade lärarlag inför den nya lagstiftningen 2011 tillsammans med Boverket och SKL. Har suttit med i referensgruppen för Modernare Byggregler och Rådet för byggkompetens, RBK tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna och Byggcheferna


Jag har även suttit med i den statliga utredningen avseende kommunala särkrav (SOU 2012:86), som resulterade i PBL 8:4a (infördes 1 jan 2015), samt tilläggsuppdrag som avskaffade den beryktade byggfelsförsäkringen.


Har, förutom Trollhättans kommun, även jobbat i Ale och Vara kommun, där jag bland annat arbetade med verksamhetsutveckling.

Ett urval av uppdragsgivare till BygglagsAkademin